'Een optimale reductie van energieverbruik door WKO installaties, LED-verlichting en gerichte isolatie.'

Energiebesparende installatieontwerpen

Het uitwerken van een energiearm project (met optimale reductie van energieverbruik en CO2) is voor ons geen uitdaging meer maar een manier van werken die in deze tijd en in de toekomst als van zelfsprekend is.

De energiebesparende maatregelen met betrekking tot het gebouw (isolatie, glas) inclusief de technische installaties kunnen wij door middel van een haalbaarheidsstudie (EPC-U-berekening, kostenramingen) inzichtelijk maken. We tonen aan welke energiebesparende maatregelen het best gecombineerd kunnen worden voor een optimale energiebesparing, terugverdientijd en CO2-reductie van de installaties.

Door deze opzet is het eenvoudig vast te stellen wat de verbetering in energielabel is en wat de mogelijkheden zijn voor het vragen van subsidie van de diverse maatregelen.

Door het belabelen van het project zijn er verschillende gesubsidieerde duurzaamheidmaatregelen mogelijk, zoals:

  • Warmte Koude Opslag installatie
  • Lage temperatuur warmingsinstallatie
  • Hoge temperatuur koelinstallatie
  • LED-verlichting
  • Aanwezigheidsdetectie
  • Isoleren gevel en daken