'U kunt elke euro maar één keer uitgeven. Wij houden het beheersbaar.'

Kostenanalyse

Om een goed beeld te krijgen van de totale installatie en het installatiebudget te bewaken, is kostenmanagement onmisbaar in de voorbereidingsfase van een project. Wij beheersen dit proces tot in puntjes.

Een kostenanalyse wordt in de diverse fases gemaakt op basis van:

  • Kernbedragen (haalbaarheidsstudie)
  • Kostenraming op basis van eenheden in de VO-fase
  • Elementenbegroting in de DO-fase
  • Directiebegroting voor bestekfase en aanbesteding